Minecraft servers

512MB

512 Megabytes RAM
2 Gigabyte Opslag
0 MySQL Databases

1GB

1 Gigabyte RAM
5 Gigabyte Opslag
1 MySQL Databases

2GB

2 Gigabyte RAM
10 Gigabyte Opslag
1 MySQL Databases

4GB

4 Gigabyte RAM
20 Gigabyte Opslag
1 MySQL Databases

6GB

6 Gigabyte RAM
20 Gigabyte Opslag
1 MySQL Databases

8GB

8 Gigabyte RAM
20 Gigabyte Opslag
1 MySQL Databases

10GB

10 Gigabyte RAM
20 Gigabyte Opslag
2 MySQL Databases

12GB

12 Gigabyte RAM
20 Gigabyte Opslag
2 MySQL Databases

Powered by WHMCompleteSolution